Jdi na obsah Jdi na menu

Slavětín

První písemné zprávy o naší obci jsou z roku 1495. V dané době se jednalo o dvě samostatné vsi a to Slavětín a Hlohov (v některých pramenech uváděný též jako Lochov). Ke sloučení pod společný název Slavětín došlo někdy koncem 18. století. Obec střídavě patřila poddanstvím ke zboží Veselickému, později Novoměstskému a Opočenskému. Menší část obce patřila určitou dobu i k panství Žambereckému.

Obec se nachází v údolí řeky Metuje v nadmořské výšce 260 metrů a měla vždy ryze zemědělský charakter, doplněný živnostmi drobných řemeslníků. Na počátku 20. století zde žilo více jak 500 obyvatel, což je nejvyšší doložený počet. V současné době zde žije 235 obyvatel.

Dominantu obce tvoří kaple Navštívení Panny Marie dokončená v roce 1887. Mezi významné rodáky patřil akademik Václav Dašek. Mezi zajímavosti lze zařadit i nové koryto řeky Metuje vybudované zajatci v době 1. světové války. Současně s tím byl vybudován i zavodňovací systém pro okolní pole a louky, který byl velmi dlouho využíván. V současné době však již není plně funkční.